Angstbehandeling

Mogelijk in samenwerking met MediPsy

 

Binnen Kliniek Tobben is Tandarts A. Tobben-Pustjens gespecialiseerd in het behandelen van angstige kinderen en volwassenen. Sinds 2013 werken de tandartsen van Kliniek Tobben samen met MediPsy.

Dit is de psychologenpraktijk die gevestigd is in het Sint Jans Gasthuis en Het Gezondheidshuys te Weert.

Via deze samenwerking is een specifieke aanpak ontwikkeld voor kinderen en jongeren die vanwege angst voor de tandarts hun bezoek aan de tandarts vermijden of die vanwege hun angst of oppositioneel gedrag slecht behandelbaar zijn. Het gaat dan behalve om kinderen met tandartsangst, ook om naaldfobie, kokhalsreflex of een behandelachterstand.

Eerst wordt er een kennismakingsconsult met de tandarts gepland. Er wordt naar gestreefd om door middel van mondonderzoek en zo nodig aanvullend onderzoek tot een voorlopig behandelplan te komen. Indien nodig volgt daarna verwijzing naar MediPsy. De psycholoog en tandarts maken vervolgens gezamenlijk een behandelplan.