Kliniek Tobben

Sint Maartenslaan 55 6039 BK Stramproy telefoon: 0495-562770 e-mail: info@kliniektobben.nl

Laatste Nieuws

Klachten

Klachten

Mocht het zo zijn dat u vindt dat u onjuist geïnformeerd of behandeld bent, vraag dan om opheldering, we kunnen dan samen zoeken naar een oplossing. Mocht u een formele klacht willen indienen, dient u deze schriftelijk aan te leveren (brief of e-mail). U kunt hiervoor onze algemene adres-/e-mail gegevens gebruiken.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP tel. 0900-202 50 12). Onze tandartsen zijn aangesloten bij de NMT-klachtenregeling. Indien u een meningsverschil heeft met uw tandarts en denkt dat hij of zij aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde en om bemiddeling vragen.Download hier de informatie folder.