Wat is parodontologie?

Parodontologie onderzoekt en behandelt voornamelijk tandvleesontstekingen die verder gaan dan het tandvlees alleen. De parodontale ontstekingen tasten tandvlees, kaakbot en andere steunweefsels rondom de tanden en kiezen aan. De parodontale ontstekingen zijn vaak pijnloos, waardoor u er zelf weinig klachten van ondervindt, terwijl de problemen toenemen. Zonder behandeling kunnen tanden en kiezen op termijn zelfs verloren gaan.

De voornaamste factoren die hierbij een rol spelen zijn:

  • Mondhygiëne
  • Roken
  • Algemene gezondheid
  • Stress
  • Erfelijkheid/aanleg

 

De diagnose

De diagnose kan door de tandarts of mondhygiënist aan de hand van mondonderzoek en eventuele röntgenfoto’s gesteld worden. Nadat de diagnose is gesteld, wordt men verwezen naar de mondhygiënist voor een uitvoerige meting om in kaart te brengen wat de omvang van het probleem is, waarna een behandelplan wordt opgesteld. Zonder behandeling zal het verlies van steunweefsel verder toenemen, wat op termijn kan leiden tot verlies van tanden en kiezen.

 

De behandeling

Tijdens een eerste consult brengt de mondhygiënist via een uitvoerige meting de mondgezondheid in kaart.  Vervolgens wordt samen met de patiënt besproken wat de aard van de problematiek is en wordt een behandelplan opgesteld. De meeste vormen van tandvleesontstekingen zijn met begeleiding van één van onze mondhygiënistes goed te behandelen.

 

Informatie over parodontologie

Voor meer informatie kunt u terecht in onze kliniek of gebruik de volgende contactgegevens:

  • telefoon: 0495-562770
  • via e-mail